Lidmaatschap
De contributie bedraagt voor seniorleden 15 euro per jaar en voor jeugdleden 7.50 euro per jaar en kan worden overgemaakt op  Rabobank rekeningnummer: 1390.47.484 IBAN: NL 45 RABO 013 904 7484
t.n.v Pennigmeester G Wagevoort Eerste Nederlandse Papillon Club Groenedijk 3544 AB Utrecht of worden voldaan tijdens de fokkersdag.