Clubblad
De E.N.P.C. geeft 2 x per jaar een clubblad uit ,hierin worden o.a. de volgende zaken opgenomen:
Overzicht resultaten afgelopen fokkersdag per inzender.
De uitslag van het clubkampioenschap.
Notulen van de laatste jaarvergadering.
Actuele ledenlijst.
Verslag fokkersdag.
Verslagen van de keurmeesters over de keuringen op de Waterpoortshow-Noordshow en Championshow.
 
Ereprijswinnaars van de diverse shows .
Uitnodiging + inschrijfformulier voor de fokkersdag.
Jaarverslag secretaris.
Jaarverslag penningmeester.

http://www.kleindiermagazine.nl/KMonline/KM200603/km.html/#/38/
http://www.kleindiermagazine.nl/KMonline/KM200811/km.html/#/14/
Klik op onderstaande link voor een artikel gepubliceerd in kleindiermagazine maart 2006 over papillons bij Henk Volmer en Marcel Brunink
Klik op onderstaande link voor een artikel gepubliceerd in kleindiermagazine november 2008 over papillons bij Combinatie Kloosterman
Papillondwerg gaat voor erkenning in Duitsland

Begin juni 2018 is de definitieve goedkeuring gekomen van het ZDKR in Duitsland om de Papillondwerg als Neu Zuchtung opnemen in het programma van erkenningen in Duitsland. Marcel Brunink heeft veel materiaal beschikbaar gesteld aan een groepje enthousiaste fokkers. Zij zijn gemiddeld nu al meer dan 1,5 jaar bezig met het fokken van Englische Zwergschecken. In Duitsland gaat het heel anders dan in Nederland. In Nederland kan je zo beginnen met een nieuw ras of kleurslag. Je meld dit aan bij de KLN en je kan gaan fokken. In Duitsland zij er heel andere regels:

 Als fokker moet je beschikken over voldoende lege hokken
 Je moet een volledig aanmeldingstraject door
o De voorzitter en secretaris van je vereniging moet je aanmelding goedkeuren
o Je moet een hele set van formulieren invullen ter onderbouwing van je aanmelding
o Er moet een eerste standaard in concept worden opgesteld en aangeleverd aan de standaard commissie
o Er moeten minimaal 5 Landesverbanden fokkers zijn (lees het als provincies)
o Er moeten minimaal 25 fokkers zijn die dit ras gaan fokken
o Het proces van erkenning duurt minimaal 5 jaar
o Jaarlijks moet je dieren aanmelden op de Bundes Schau of Bunders Rammeler Schau.
o Alle dieren die onder dit erkenningsproces vallen worden getatoeëerd met extra N in het oor
o Tot slot moet er jaar op jaar verbetering in het ras zitten en het aantal fokkers moet toenemen

Het is dus echt een veel zwaarder proces om een ras erkend te krijgen.
In Duitsland was het voorts erg lastig om een nieuw rasje in de erkenningslijst toegevoegd te krijgen. In Duitsland wordt een nieuwe standaard ingevoerd in oktober 2018. Hierdoor is bepaald dat er in de komende 2 jaar geen nieuwe rassen voor erkenning
konden worden aangemeld. Toch heeft het ZDRK besloten om de Papillondwerg toe te voegen. Het is een zeer interessant ras dat mogelijk de Papillon positief zal beïnvloeden en opnieuw extra aandacht zal brengen. In Duitsland is de bekende Polenfokker Hartmut Henschen de grote animator van de Papillondwerg. Op dit moment zijn er meer dan 25 fokkers bezig om dit ras snel te laten groeien en houden zich bezig met het fokken van dit mooie ras.
Op dit moment zijn de kleuren zwart en driekleur zwart toegestaan als Neu Zuchtung. Maar ik weet dat er ook fokkers zijn die bezig zijn met andere kleuren als blauw, isabella, madagascar, geel en bruin.
De standaard in Duitsland is ruimer dan in Nederland. De oorlengte is maximaal 9 centimeter en het aantal uitsluitingsfouten is ook kleiner dan in Nederland. Ik denk dat dit heel goed is om het ras een snelle progressie maakt. Dan kan het ook snel worden opgenomen in de Europese standaard. Een belangrijk ander verschil is het feit dat je ook eenkleurige dieren uit de fok van Papillon kan/ mag inzenden. Dit ligt in het feit dat het niet goed is om dieren te fokken waar je een deel van de dieren jonge dieren niet kan showen omdat zij niet voldoen aan de standaard qua tekening. Je moet als fokker ook deze eenkleurige dieren laten tatoeëren. Wat betreft diervriendelijkheid een belangrijke stap in de goede richting. Ook mag je geen dieren een onvoldoende geven omdat zij een vlekje te veel hebben. Dus hier zouden wij wat mij betreft ook goed over na moeten denken in Nederland.
Op de laatste zaterdag van december zal de European Dwarf Club een show organiseren in Tiel en daar zal het ook mogelijk zijn om de Papillondwerg in te sturen. Een aantal Duits fokkers heeft aangegeven dat zij hier met dieren aanwezig zullen zijn. Een fantastische mogelijkheid om het ras te promoten en internationale contacten te leggen.
Namens het bestuur,
Bart van der Vlis

Europastandaard voor Papillons een verbetering?

Op dit moment wordt een Duitsland en grote stap gemaakt richting invoering van een Europese standaard. De standaard is aangepast en de oorlengten en gewichten zijn richting Europese standaard aangepast. Ook is een aantal lichte en zware fouten vervallen of toegevoegd. De kern van de nieuwe Duitse standaard is dat je geen dieren mag uitsluiten van deelname aan een show als deze onderdeel zijn van de fok. Dus bij marter mag je alle varianten insturen en niet alleen de erkende kleurslagen. Dus als de midden variant is erkend dan mag je ook de donkere insturen op een show. Deze dieren moeten ook een normale beoordeling krijgen en komen ook in aanmerking voor prijzen.
De Europese- en Duitse standaard wijken behoorlijk af met die van wij in Nederland kennen. Om te beginnen het gewicht dat is in Nederland 2,5 tot 3,5 kilo. Europees is dat 2,0 tot 3,25 kilo dit geldt nu ook voor Duitsland. In Nederland behoort de Papillon tot de middenrassen in Europa en Duitsland tot de kleine rassen.
De oorlengte is 8 tot 12 cm er is geen ideale lengte Europa. In Duitsland is dit 9 tot 12,5 cm. Hier is wel een ideale lengte bepaald op 10 tot 11,5 cm. Overigens is dit laatste een nieuw element in de standaard voor de Duitse fokkers. Wat de pels betreft wordt er in Duitsland een nieuwe element in de pels beoordeling toegevoegd namelijk de elasticiteit van de pels. Wat hier exact onder wordt verstaan is het feit dat de pels moet rollen of werken. De pels in Internationaal net als bij ons iets korter dan normaal. In Duitsland komt hier nog bij dat de grannenbeharing relatief kort moet zijn. Dus grannenharen die veel langer zijn dan het dekhaar zijn ontsierend voor het tekeningbeeld.
Koptekening is feitelijk gelijk aan de Nederlandse standaard. Waarbij feitelijk wel veel meer aandacht wordt geschonken aan een scherpe ooraanzet dan in Nederland. De lichaamstekening is gemiddeld veel drukker dan in Nederland. Elleboogvlekken zijn toegestaan en vlekje in de borst wordt ook toegestaan net als een vlekje op de benen. De aalstreep mag onderbroken zijn voor de schouderbladen. Belangrijk is dat de ketting en zijdetekening niet samenhangend is en een los tekening beeld moeten laten zien. Hierbij speelt de pelslengte een heel belangrijke rol.
Ik geloof persoonlijk in een sterke internationale samenwerking. Dit gaat ons helpen om rassen op een hoog niveau in stand te houden. Wij zouden als Nederlandse fokkers ook moeten nadenken over wat kan de Europese standaard ons leren en helpen om het ras te verbeteren. Natuurlijk zijn de gewichtsgrenzen anders dan in Duitsland en Europa maar dit is een probleem dat simpel via een overgangsperiode kan worden opgelost. Voorts is mijn indruk dat de echt grotere en lagere dieren minder en minder op shows tentoon worden gesteld. In veel kleuren zie je gemiddeld ook veel kleine dieren in de kooien. Natuurlijk zijn ook veel details die je in een 1 op 1 vergelijking moeten worden vergeleken en samengevat in een gedetailleerde vergelijking van verschillen. Maar ik denk dat er soms toch dieren met een onvoldoende er uit worden gegooid die anders een lichte fout enige aftrek gewoon nog een hoog predikaat zouden kunnen krijgen. Er is nog een belangrijk verschil tussen de wijze van keuren Internationaal en op de Nederlandse wijze. Internationaal bekijkt met de koptekening als een geheel net als de lichaamstekening. Hierdoor is de aftrek internationaal vaak veel minder dan in Nederland. Hier in Nederland trekken wij voor iedere lichte fout minimaal 0,5 punt af waardoor wij mi veel te veel punten aftrekken. Het is een tekening dier dat wij wel kunnen fokken maar niet kunnen maken of schilderen. Dus misschien gaat het niet om die kleine details maar veel meer om het juiste type, bouw en stelling. Meer aandacht moeten schenken aan de pels en minder aan een vlekje te veel of te weinig. Natuurlijk zullen sommige zeggen dit is vloeken in de kerk maar ik denk dat het niet meer van deze tijd is om zo dieren te beoordelen. Wij als fokkers en speciaalclub moeten dit niet afwachten maar zelf sturing geven aan de internationalisatie, Zelf met voorstellen moeten komen richting standaard commissie en vragen om bepaalde aanpassingen. Indien wij dit goed gefundeerd doen dan hebben wij invloed om deze aanpassingen en zal het positief werken op de stand van het ras en het plezier doen vergroten.

Bart van der Vlis

Samenwerking tussen de diverse speciaalclubs van tekeningrassen
Bij een aantal speciaalclubs is best wel zorg over de toekomst. Sommige hebben een gebrek aan bestuurders andere zien het aantal leden teruglopen of zelfs een combinatie van beide. Meestal het gevolg van de vergrijzing en het ontbreken van nieuwe jeugdige aanwas. Sommige clubs proberen samen te werken met anderen speciaalclubs om het aantal dieren op een fokkersdag weer in te laten groeien. Feitelijk zie je dat dit lastig is en je mag al blij zijn dat door een samenwerking het aantal dieren stabiel blijft. Op dinsdag 10 juli 2018 hebben Han en ik samen met de andere tekeningsrassen speciaalclubs gesproken over een mogelijke intensievere samenwerking. Aanwezig waren de Hollanderclub, De Lotharingerclub, Rijnlander-, Ekster- en Japannerclub, de Papillonclub en de Tekeningrassenshow.
Het gesprek heeft in bijzonder constructieve sfeer plaatsgevonden. Alle partijen aan tafel zijn met 100% met elkaar eens dat wij vergaande samenwerking moeten gaan onderzoeken. Maar dit kan alleen nadat wij een en ander goed hebben afgestemd met de leden van de speciaalclubs. Na een overleg dat minder dan 1 uur en 30 minuten duurde zijn de volgende acties afgesproken±
Samenvatting van de besproken acties
o Voor uitvoering in 2018 verandert er niets meer
o Vanaf 2019 worden 2 clubdagen voor de 4 clubs georgansiseerd
§ Een in juni en een in september
§ De show in september zal worden gehouden in Laren (gld)
o Onderzoeken naar 1 operationeel model voor beide clubdagen in 2020
o Gezamenlijk meer propaganda maken voor alle ontwikkelingen gemeenschappelijk website
o Onderzoeken hoe wij een Europese standaard kunnen adopteren
o Meer aansluiten bij Internationale speciaalclubs en organisaties in bijvoorbeeld Duitsland
o Bezien op welke wijze een gemeenschappelijk clubkampioenschap kan worden georganiseerd
o Keurmeesters beter betrekken en meer richting geven
o Rekeninghouden met jubilea van de Hollanderclub en Papillonclub

Han Voerman zal op de jaarvergadering een en ander nader toelichten.
Het zijn heel lastige beslissingen die op de jaarvergadering wellicht tot heftige discussies kunnen leiden.
Namens het bestuur, Han Voerman en Bart van der Vlis
Ereprijswinnaars diverse shows seizoen 2017-2018

Noordshow Zuidlaren 1
e clubshow
€ 15,00 mooiste Papillon Henk Harte
€ 5,00 ter vrije beschikking keurmeester Henk Harte
€ 5,00 ter vrije beschikking keurmeester Marcel Brunink

Nationale - Open- Provinciale- Kampioensshows en Tekeningrassenshow
Vechtdalshow Hardenberg
€ 5,00 mooiste Papillon H Grootemarsink
Frieslandhow Dokkum
€ 5,00 mooiste Papillon Anne Dijkstra
Midden Veluweshow
€ 5,00 mooiste Papillon Henk Harte
Waterpoortshow
€ 15,00 mooiste Papillon Henk Harte
€ 5,00 mooiste Papillon op 1 na Henk Harte
Hanseshow Kampen
€ 5,00 mooiste Papillon Marinus van Kooten
Reggeshow Rijssen
€ 5,00 mooiste Papillon geen catalogus ontvangen
Wieringerlandshow
€ 5,00 mooiste Papillon Henk Harte
Zuiderzeeshow Emmeloord
€ 5,00 mooiste Papillon M. Bijma
24
e nationale Tekeningrassenshow
€ 10,00 mooiste Papillon Henk Harte
€ 7,50 fraaiste op 1 na Marinus van Kooten
€ 5,00 fraaiste op 2 na Marcel Brunink

Mededeling
Het bestuur heeft besloten om ook vor het seizoen 2018-2019 weer een verenigingscompetitie te houden. De fokkersdag en de Noordshow of de Tekeningsrassenshow zijn verplicht gesteld. Als 3e tentoonstelling telt mee de Waterpoortshow of een andere Nationale of Provinciale tentoonstelling. Per show gaat om de 2 beste resultaten die worden bij elkaar opgeteld. De secretaris dient dan wel de catalogus te ontvangen. Deze derde tentoonstelling hoeft u niet van te voren op te geven, omdat de tentoonstelling waar het hoogst aantal punten wordt behaald meetelt. Bij een gelijk aantal totaalpunten (punten telling via de beoordelingskaart) gaan jonge dieren voor oude dieren, is de stand dan nog gelijk dan wint de inzender met de meeste voedster. De totaalpunten van 3 show tellen. Als u aan deze competitie wil deelnemen dan is deelname aan de fokkersdag verplicht en zal u daar dus moeten inschrijven. Wij wensen u allen veel succes

Namens het Bestuur, Bart van der Vlis
Misschien iets om als nieuwe creatie toe te voegen bij de club?
Voedster in Steinfurt Duitsland op de Scheckenclub W713. Clubshow
(113)Eerste Nederlandse Papillon Club
Secretaris: Bart van der Vlis, Den ilp 9, 1127 PA Den ilp.
Tel. 020-4820802 (na 20.00 uur), e-mail: bartvandervlis@hotmail.com, www.papillonclub.nl.
Contributie: € 12,50, jeugdleden € 7,50. IBAN: NL45 RABO 0139 0474 84.

Prijzenschema Clubshows, bij de Noordshow en de Waterpoortshow
Papillon:
1825. € 15,00 voor de fraaiste bij 20 of meer ingezonden dieren
1826. € 10,00 voor de fraaiste bij minder dan 20 ingezonden dieren
1827. € 5,00 per 10 ingeschreven dieren t.v.b. keurmeester m.u.v. de fraaiste

Papillondwerg:
1828. € 15,00 voor de fraaiste bij 20 of meer ingezonden dieren
1829. € 10,00 voor de fraaiste bij minder dan 20 ingezonden dieren
1830. € 5,00 per 10 ingeschreven dieren t.v.b. keurmeester m.u.v. de fraaiste

Prijzenschema districtshows
Districtshows worden bekend gemaakt in het jaarboekje
1831. € 5,00 per 10 ingezonden dieren t.v.b. keurmeester

Prijzenschema Nationale en open tentoonstellingen en Tekeningrassenshow
Papillon en Papillondwerg samen:
Bij 6 t/m 14 dieren:
1832. € 5.00 voor het fraaiste dier

Bij 15 t/m 24 dieren:
1833. € 7.50 voor het fraaiste dier
1834. € 5.00 voor het fraaiste dier op 1 na

Bij 25 en meer dieren:
1835. € 10.00 voor het fraaiste dier
1836. € 7.50 voor het fraaiste dier op 1 na
1837. € 5.00 voor het fraaiste dier op 2 na

Prijzenschema Landelijke Jeugdshow te Laren
1838. Beker voor de fraaiste Papillon en Papillondwerg
1825. € 5.00 voor het fraaiste dier op 1 na

Bij 25 en meer dieren:

1826. € 10.00 voor het fraaiste dier
1827. € 7.50 voor het fraaiste dier op 1 na
1828. € 5.00 voor het fraaiste dier op 2 na

Prijzenschema Landelijke Jeugdshow te Laren
1829. Beker voor de fraaiste Papillon en Papillondwerg
Ledenlijst Eerste Nederlandse Papillonclub Fokkerclub
Per 1 juli 2018

Naam Adres Plaats telefoon
Adema J. P.Zeemanstraat 27 1782 NJ Den Helder 0223-619962
Bethlehem H.E. Boech 5 8502 AN Joure 06-81909677
Bijma M. Nije Buorren 43 9221 TK Rottevalle 0512-355379
Boltjes W Irenestraat 10 8471 RG Wolvega 0561-613197
Boschker A Molenaar 70 7141 PB Groenlo 0544-465345
Broers v.d Gant mevr Krommeniedijk 156 1562 GR Krommenie 075-6211265
Brunink M.H.J. Denekamperdijk 61 7581 PX Losser 053-5360245
Dijkstra Anne W. Gosligastraat 2 9074 CP Hallum 0518-431872
Dijkstra J. Hoofdstraat-west 100 8471 HZ Wolvega 0561-612073
Eidhof F+P fokk. De Papillom Julianastraat 13 7596 KR Rossum 0541-625642
Ekkelboom H J De Zande 21 8278 AG Kamperveen 06-26352000
Grootemarsink H Hoenderweg 3 8152 DW Lemelerveld 0572-372771
Harte H. Ds.Boerstraat 26 9008 SC Reduzum 0566-602327
Huernink W. Veldhuisstraat 34 7311 PH Apeldoorn 055-5219041
Hutten A Lieving 24 9411 TD Beilen 0593-523865
Janssen Th Zutphen Emmerikseweg 84 7223 DK Baak 06-13628698
Kloosterman Comb Wapserveenseweg 18 7986 PH Wittelte 0521-598354
Knoot T Keizersdijk 57 3291 CD Strijen 078-6741310
Kooten M van Boterbloem 12 7322 GW Apeldoorn 055-3662367
Kuijk J Zuiderweg 70A 1461 GK Z.O Beemster 0299-422997
Meijer R.H Nieuweweg 10E 9301 GR Roden 050-5016212
Meijer N Nieuweweg 10E 9301 GR Roden 050-5016212
Nijenstein B. DR Ir H.A Stheemanstraat 21 7766 BT Nw.Schoonebeek 0524-542223
Ouweltjes B Blokkerweg 3 1846 LC Zuid Schermer 072-5044400
Verrijdt M Graafseweg 10 5831 AB Boxmeer 0485-574574
Mevr Verrijdt-Hendriks Graafseweg 10 5831 AB Boxmeer 0485-574574
Van der Vlis B Den Ilp 9 1127 PA Den Ilp 06-53141652
Voerman H. Sandersstraat 5 3784WR Terschuur 06-34226208
Volmer H. Gronausestraat 80 7581 CH Losser 053-5387281
Wagevoort G. Groenedijk 37 3544 AB Utrecht 030-6663029
 
Aanvullend prijzenschema voor de fokkersdag van de Papillonclub
De ENPC stelt het volgende prijzenschema beschikbaar voor de fokkersdag op 18 augustus 2018 in Laren (Gld).
Hoofdereprijzen:
1. Foto in lijst voor het beste van de clubrassen van de ENPC
2. € 15,00 voor het beste dier op 1 na (reserve kampioen)
3. Beker voor het beste dier van een jeugdlid

Ereprijzen: (per kleur en per klasse, minimum predikaat ZG)
4. € 7,00 voor de mooiste per kleurslag per klasse
5. Vanaf 15 dieren voor de mooiste dier op 1 na per kleurslag per klasse
6. Vanaf 25 dieren voor de mooiste dier op 1 na per kleurslag per klasse

Kleurslagen waarvan minder dan 7 dieren per klasse worden ingezonden worden samengevoegd
Extra Prijzen
7. € 10,00 voor de inzender die met 4 van te voren aangekruiste jonge dieren het hoogste aantal punten weet te behalen. De dieren die u hiervoor wilt opgeven kunt u aankruisen op het inschrijfformulier, iedere inzender kan maximaal 4 dieren aankruisen. Bij een gelijke eindstand in totaal aantal punten gaat de inzender met de meeste voedsters voor.
8. € 5,00 voor het fraaiste viertal op 1 na
9. € 7,00 voor het mooiste dier oud, vanaf 15 dieren € 5,00 voor de fraaiste op 1 na, vanaf 25 dieren € 5,00 voor de fraaiste op 2 na etc
10. € 7,00 voor de mooiste Papillondwerg jong, vanaf 15 dieren € 5,00 voor de fraaiste op 1 na, bij 25 dieren € 5,00 voor de fraaiste op 2 na etc
11. € 7,00 voor het mooiste Papillondwerg oud, vanaf 15 dieren € 5,00 voor de fraaiste op 1 na, vanaf 25 dieren € 5,00 voor de fraaiste op 2 na etc

Stuur een paar dieren in er is voor iedere inzender een kleine verrassing.
U ondersteunt uw speciaalclub en laat zien dat het ras leeft binnen deze mooie speciaalclub.

Clubblad
Eerste Nederlandse Papillon Club
Opgericht 1 maart 1922

Internet: http//www.papillonclub.nl
Uitgave juli 2018
Eerste Nederlandse Papillon Fokkersclub
Opgericht 1 maart 1922

Erevoorzitter: H.Volmer, L Kloosterman
Ereleden: M. Brunink

Bestuur
Voorzitter: Han Voerman
Sandersstraat 5
3784 WR Terschuur
tel: 06 - 4353 6340
E-mail:

Secretaris: Bart van der Vlis
Den ilp 9
1127 PA Den ilp
tel: 020-482 0802 (na 20.00 uur)
E-mail: bartvandervlis@hotmail.com

Penningmeester: Gerard Wagevoort
Groenedijk 37
3544 AB Utrecht
tel: 030 - 666 3029
E-mail:

2e voorzitter: J. Dijkstra
Hoofdstraat-west 100
8471 HZ Wolvega
tel: 0561-612073
E-mail:

Internetpagina: http//www.papillonclub.nl

Rekeningnummer: IBAN: NL45 RABO 013 904 7484
Contributie is € 12,50 per jaar te voldoen voor 1 april

Tijdens de fokkersdag/jaarvergadering wordt er wederom een verloting gehouden ter bestrijding van de onkosten op deze dag. Een prijsje hiervoor is zeer welkom. (graag geen gebruikte artiklen bvd)

Geachte leden:

Hier is het clubblad van 2018.
Uw geduld is beloond en dat verdient uitleg.
Normaal gesproken ontvangt u in het voorjaar ook een clubbulletin ,maar door allerlei omstandigheden is dit anders gelopen. Elders in dit blad kunt u lezen dat het onze secretaris in het afgelopen halfjaar qua gezondheid niet heeft meegezeten. Dat heeft begrijpelijkerwijze voor wat vertraging gezorgd . Gezondheid is een groot goed blijkt nu maar weer ,want het was voor Bart met regelmaat onmogelijk om iets te produceren . Gelukkig gaat het nu stukken beter en heeft hij een forse bijdrage aan het clubboekje geleverd waarin hij zijn deskundigheid en zijn grote netwerk in binnen en buitenland inzet om er een mooi boekwerkje van te maken.
Veel geruchten deden de ronde ,…er zou een bestuurlijke chaos ontstaan zijn, het bestuur zou niet capabel zijn en de Papillonclub werd verkwanseld. Gelukkig weten velen van u beter en is er achter de schermen hard gewerkt en nagedacht over de toekomst. Ons doel is om de hobby en de liefde voor onze mooie rassen toekomstbestendig te maken door samenwerking ,zowel nationaal als internationaal. We zijn een te klein landje om ons afzijdig te houden van de Europese ontwikkelingen ,of het nou gaat om politiek ,of over onze hobby, samenwerken moet het motto zijn, maar wel in goede harmonie en vriendschap.
Een prachtig voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van de Papillondwerg, welke nu ook in Duitsland in de belangstelling staat en al 25 aanhangers heeft. Elders in dit blad kunt u daar meer over lezen. Bart van der Vlis heeft schitterend werk geleverd daar en heeft de fok van deze aanwinst in het rassenpalet ook ter hand genomen. Het zou mooi zijn als nog meer van u of wellicht anderen ook een start zouden maken om dit rasje tot ontwikkeling te brengen.
In het afgelopen jaar heeft Keurmeester Bertus Lanting te kennen gegeven te stoppen als keurmeester.
We zullen zijn deskundig en kritisch oog missen en bedanken hem voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de Papillon.
U was gewend dat het financiële jaarverslag in dit boekje werd afgedrukt. Door wat miscommunicatie met de KvK kunnen we u dat nu nog niet leveren. We gaan eraan werken dit z.s.m. aan u te verzenden.
In de afgelopen winter werden we opgeschrikt door het nieuws dat Dhr Henk Volmer een tia heeft gehad. Volgens de laatste berichten ging het gelukkig weer iets betere en we wensen hem uiteraard het beste toe.
Ik ben erg benieuwd hoe de komende jaarvergadering zal verlopen en wil u allen oproepen om in te schrijven voor de gezamenlijke clubdag en daarnaast een positieve bijdrage te leveren aan de menings/besluitvorming rondom samenwerking met de andere tekeningrassenclubs.
Namens het bestuur: Han Voerman

Jaarvergadering ENPC

Agenda voor de algemene jaarvergadering van 2018
1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken
3. Jaarvergadering secretaris
4. Financieel verslag 2018
5. Begroting voor 2018
6. Kascontrole
7. Bestuursbeleid
a. 100 jarig bestaan van ENPC in 2022
b. Rasgebonden Europashow in 2022
c. Jubileumboek bij 100 jarig bestaan
8. Vaststelling contributie 2019
a. Contributie van een combinatie vaststellen
9. Bestuursverkiezing
a. B Hutten heeft besloten te stoppen als bestuurslid. Het bestuur heeft besloten deze vacature voorlopig niet in te vullen.
10. Samenwerking tussen tekeningrassen speciaalclubs
11. AVG
12. Rondvraag (de vergadering betreffende)
13. Sluiting
Foto Marcel Brunink
Jaarverslag van de algemene leden vergadering 2017 op zaterdag 19 augustus 2017 te Wittelte

1. Opening door de Voorzitter

Lammert Kloosterman opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het was weer een geslaagde fokkersdag met een mooi aantal dieren. In een ongedwongen sfeer was het gezellig toeven tussen de kooien. Hij dank de inzenders en de keurmeesters voor hun bijdragen. Marcel Brunink had als secretaris alles weer pico bello voor elkaar. Een vlotte keuring en nu als afsluiting een jaarvergadering om daarna met elkaar te kunnen opruimen.

2. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken anders de de gebruikelijke uitnodiging voor de KLN jaarvergadering
.

3. Jaarverslag Secretaris
Het laatste verslag van Marcel Brunink als secretaris staat in het clubblad en wordt onder dankzegging goedgekeurd
.

4. Financieel jaarverslag + begroting + kascontrole
De financiën zijn is keurig op orde. De begroting wordt goedgekeurd. De kascontrole commissie adviseert de vergadering de penningmeester decharge te verlenen. Waarna de vergadering onder applaus de penningmeester decharge verleend
.

5. Mededelingen: Fokkersdag en jaarvergadering 2018
De ENPC zal onderzoeken of een gemeenschappelijk fokkersdag mogelijk is met de Rijnlander- Ekster- en Japannerclub. Indien dit het geval is zal worden gezocht naar een geschikte locatie. De vergadering geeft aan dat zij het niet zien zitten om naar Tiel te gaan. Indien wij samen gaan met de Rijnlanderclub dan zal ook daar de jaarvergadering worden gehouden.

6. Bestuursbeleid
Geen opmerkingen, zie punt 8

7. Vaststelling contributie
De vergadering besluit de contributie onveranderd te houden op 12,50 euro per jaar

8. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn Lammert Kloosterman (voorzitter)) Marcel Brunink (secretaris) en Ninja Meijer (penningmeester). Han Voerman is kandidaat voor de voorzitterspositie, Gerard Wagevoort als penningmeester en Bart van der Vlis als secretaris. De vergadering gaat akkoord met deze kandidaatstelling. Waarna Han Voerman de vertrekkende bestuursleden bedankt voor hun inzet. Lammert wordt benoemd tot ere voorzitter en Marcel tot ere lid. De vergadering gaat onder luid applaus akkoord met dit voorstel. Han bedankt alle drie de bestuursleden voor alle werkzaamheden die zij hebben uitgevoerd. Han deelt enkele bossen bloemen uit en kust Ninja om haar te bedanken voor haar werkzaamheden als penningsmeester.

9. Rondvraag
De nieuwe bestuursleden danken de vergadering voor het gestelde vertrouwen.

10. Sluiting
Na circa 1 uur sluit Han Voerman samen met Lammert de vergadering en roept de leden op even samen met elkaar op te ruimen zodat wij allemaal tijdig naar huis kunnen gaan

Jaarverslag van Secretaris
Het was voor mij een overgangsjaar. Ik nam de administratie van Marcel Brunink over. Begin september 2017 kampte ik met ernstige gezondheidsproblemen. Ik kon niet goed meer lopen. Autorijden werd een steeds groter probleem en zitten werd ook steeds lastiger. Na een val van de trap bleek dat ik ernstige beschadigingen had opgelopen aan mijn enkels. Niet goed behandeld en de gevolgen waren zeer serieus. Dagelijks werd ik behandeld en het leven werd plotseling complex. Voorts had ik het heel erg druk zakelijk en moest zwoegen om de dag door te komen. Feitelijk lukte het wel maar na een dag werken was de energie gedaald tot nul. Ik heb het eerste half jaar bijna niets aan de club kunnen doen. Begin 2018 ben ik begonnen met het oppakken van de zaken voor de club. Een aantal zaken was voor mij niet helder. Voorbeeld was de problematiek van de Kamer van Koophandel. Ik kwam er na 3 maanden achter dat ik deze gegevens niet zelf kon wijzigen. Na ettelijke brieven richting KvK werd mij duidelijk dat dit anders moest worden geregeld. Een voorbeeld van elkaar bezig houden en niet vooruit komen. Fijn die digitalisering dat alles via Internet gaat maar niemand duidelijk maakt dat zaken niet zo kunnen worden uitgevoerd. Thans loopt dit proces nog en ik hoop dat wij snel dit achter de rug hebben.

Een aantal leden vroeg om een clubblad maar ik had er geen erg in dat er 2 clubbladen moesten komen. Nu dit jaar dus 1 clubblad maar dan wel een dikkere versie met een aantal artikelen. Het komend jaar zullen wij er weer 2 maken maar dan moet er wel kopij komen.

Een aantal leden heeft opgezegd en maar er zijn er ook een aantal nieuwe toegevoegd. Het aantal leden is stabiel. Heb de meeste e-mail adressen inmiddels aangepast moet nog van enkele leden een e-mail adres krijgen. Niet iedere fokker beschikt over een PC en een e-mailadres maar dit geeft helemaal niets. Ik ken nu de fokkers die alle communicatie via de normale post moeten ontvangen.

Op dit moment zijn wij als bestuur druk met het verkennen van samenwerking binnen de tekeningrassen speciaalclubs. Hierover meer in dit clubblad.

Op de komende fokkersdag zal ik niet aanwezig zijn. Ik heb dit overigens al eerder aangegeven. Ik ben met vakantie en heb deze boeking al 2 jaar geleden gedaan. Kan dit niet meer veranderen. Dus als jullie op of aanmerkingen hebben op mijn functioneren dan hoor ik dit graag via de mail of telefoon. Je kan het ook op de jaarvergadering uiten maar ik heb tijd nodig om alles goed in te regelen. Ik doe het op mijn manier en ben zeker niet perfect. Maar de combinatie van een drukke baan en het actief fokken van dieren maakt
dat je soms in tijdnood komt. Maar ik doe mijn best en wil het komend jaar meer tijd aan de club kunnen besteden.

Ik wens jullie allemaal een fijne fokkersdag en een constructieve jaarvergadering. Hoop dat de resultaten op de show in lijn zullen zijn met de verwachtingen en hoop dat het aantal fokkers van Papillons en Papillondwergen zal toenemen in de komende jaren.

De samenwerking binnen het dagelijks bestuur is uitstekend . Maar ook wij moeten onze draai als bestuur nog vinden. Maar dat zal in 2018/2019 verder vorm moeten krijgen.

Bart van der Vlis secretaris
Beste Papillondwerg op de Tekeningrassenshow van Marcel Brunink, Foto Theo Janssen
Vraagprogramma Fokkersdag

Voorwoord Doeke Nicolai

Donkerbroek juni 2018

Alweer een jaar voorbij, wat vliegt de tijd. Wederom een jaar met hindernissen, de pluimvee houders werden wederom getroffen door het probleem vogelgriep, en mochten weer een groot deel van het seizoen niet showen. Achter de schermen wordt hard gewerkt om dit te veranderen voor de sport fokkers, maar we hebben te maken met een log orgaan, het is zo maar niet voor elkaar. Vorig jaar de verdere samenwerking aan gegaan met de Lotharinger club, een mooi aantal dieren door hun leden ingezonden op de fokkers dag, en tevreden inzenders, dus dit jaar een vervolg, en daar bij komen dit jaar dan ook de fokkers van de Papillon club, zij brengen hun club dag bij ons onder, was eerder over gesproken, maar gaat nu gebeuren. De voorbereidingen zijn volop aan de gang. Het zal weer veel werk voor onze secretaris worden, helaas heeft onze dag secretaris Derk-Jan zich door omstandigheden definitief afgemeld voor zijn functies binnen onze club, zeer jammer.

We hebben binnen het overgebleven bestuur besloten om de hulp in te roepen van de secretaris van de Lotharinger club. Het zal allemaal wel op zijn pootjes terecht komen, maar gaf ons wel reden tot nadenken, hoelang gaan we zo nog door, of zetten we de samen werking met de andere speciaal clubs versneld in werking, het doel was 2020 als een Tekening club verder te gaan, en er tekening club van te maken, maar als er geen enkele kandidaat zich voor een bestuur functie meld is ons voorstel als bestuur er reeds volgend jaar mee te starten, in elk geval het bestuur van de Papillon club is voor, en zal op de vergadering 18 augustus net als bij ons op tafel komen, en hopelijk gaan de leden van de Lotharinger club er ook in mee, 1 fokkers dag, en dan rond de datum waar we nu zitten, deze locatie is prima, ruimte zat en mooi geïsoleerd, dus prima voor onze dieren, en dan natuurlijk voor ons zelf ook.

Jammer is dat er elk jaar weer trouwe fokkers en inzenders om diverse reden af vallen, en hun lidmaatschap van de club op zeggen, sommige zelfs na jaren onze rassen vaarwel zeggen, hierdoor komen vooral de Japanners en Eksters extra onder druk, en hebben grote behoefte aan steun om ze in de toekomst te behouden, wie durft het aan, aan steun van de huidige fokkers zal het niet liggen.

We gaan 18 augustus om 8 uur in kooien, de kooien zullen tegen een vergoeding vrijdag avond worden opgezet, dus kan een en ander zaterdag vlot verlopen, jaar vergadering, kort en krachtig van 9-10 uur, en daarna de dieren keuren, een dag vol plezier er van maken, dat moet de hoofdzaak zijn, rest mij jullie allen een mooie dag toe te wensen, stuur uw dieren in, er staat een mooi en goed keurkorps voor jullie klaar, namens het bestuur,

Voorwoord Han Voerman

HET IS BIJNA ZOVER!!!!!

Het is bijna zover, de eerste gezamenlijke fokkersdag van de ENPC met de Rijnlanders-, Ekster- en Japannerclub.

Hoewel vorig jaar het besluit al was gevallen om de dag samen te gaan organiseren heeft dit nog wel even wat voeten in aarde gehad.

Gelukkig is alles geregeld en kunnen we op 18 augustus a.s. een mooie dag ,met hopelijk veel inschrijvingen tegemoet zien.

Ook zullen we op deze dag onze jaarvergadering houden en ditmaal voorafgaand aan de keuring. Op deze vergadering zullen we het in belangrijke mate gaan hebben over verregaande samenwerking en dat ook op kortere termijn dan gepland.

Uw mening daarin is belangrijk en noodzakelijk om een beeld te kunnen vormen van die samenwerking.

Ik wil u dan ook vragen uw inzichten en mening op een opbouwende en positieve manier ter sprake te brengen om zo tot een besluit te kunnen komen.

Helaas zal onze secretaris Bart van der Vlis niet aanwezig zijn. Hij gaat genieten van een meer dan verdiende en al heel lang geplande vakantie.

Voor nu wens ik u een prachtige zomer, veel mooie Papillons en dwerg Papillons, en in goede gezondheid hoop ik u te treffen op 18 augustus 2018 in Laren (gld)

Han Voerman
Foto Marcel Brunink
fraaie fok voedster Papillondwerg
Programma 42ste Fokkersdag te Laren (gld) 18 augustus 2018

De locatie is de St. Steffenmanege, Zomerpad 2a te Laren (Gld)
Telefoonnummer: 0573 - 402149

Dagindeling:
8.00 uur Inkooien van de dieren.
9.00 uur Ledenvergadering. Rijnlanderclub en Papillonclub gescheiden
10.00 uur Indeling helpers bij de verschillende keurmeesters.
12.30 uur Koffietafel + verloting.
13.30 uur Eindkeuring + aansluitend bespreking door alle
keurmeesters over hun bevindingen tijdens hun keuring.
15.00 uur Prijsuitreiking
16.00 uur Sluiting
16.05 uur Gezamenlijk opruimen van de kooien e.d.

Keuring:
Dieren worden ingeschreven in de Nederlandse of de Europese klasse.
De meegebrachte dieren zullen in de Nederlandse klasse in vier klassen worden gekeurd, te weten:
** A- klas: oude dieren
** B- klas: jonge dieren geboren in Januari en Februari.
** C- klas: jonge dieren geboren in Maart en April.
** D- klas: jonge dieren geboren in Mei en later.

In de Europese klasse wordt deze onderverdeling niet gehanteerd, maar komen alle ingeschreven dieren in dezelfde klasse. Op het inschrijfformulier kan worden aangegeven welke dieren voor de Europese klasse bestemd zijn (zie ook de nadere toelichting elders in dit clubblad).
Alle ingezonden dieren moet ge-ent zijn tegen RHD type 2. Een kopie van het ent formulier moet afgegeven worden op het secretariaat.
Door uw inschrijfformulier in te vullen en op te sturen geeft u automatisch toestemming om naam, adres enz. op te nemen in de catalogus en website.
Daar vallen dan ook gemaakte foto’s onder.
Als keurmeesters zullen onze clubkeurmeesters fungeren, aangevuld met J.G. Derksen, M.L.J.M. Kok, J. Meijer, R. Meijer en P.C. Kroone. Alle dieren zullen in kooien worden opgesteld. De dieren mogen niet eerder dan na de sluiting uit de kooien worden gehaald.
De aandragers worden verzocht om de winnende dieren van de keurmeester waar zij hebben aangedragen, ook naar de eindkeuring te brengen.
Op het inschrijfformulier kunt u zich opgeven voor de koffietafel, welke we gezamenlijk sfeervol zullen gebruiken tussen de kooien in de St. Steffen manege. De kosten hiervan bedragen € 10,00 per persoon.
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 per dier en moet voor ieder ingeschreven dier worden betaald (ook voor thuisblijvers).
De catalogus en administratiekosten zijn € 3,00 en zijn voor iedere inzender verplicht.
De inschrijving sluit op 25 juli 2018, persé niet later !!!
De inschrijfbiljetten zenden aan:
J.A.M. Mars, Garvelinkkampweg 40, 7261 CJ Ruurlo.
Het inschrijfgeld moet betaald worden voor het inkooien (niet per bank), waarna de catalogus met de kooinummers wordt verstrekt

Introductie Han Voerman
Mijn naam is Han Voerman ,59 jaar en woonachtig in Terschuur. Dat ligt centraal in Nederland dichtbij Hoevelaken en Amersfoort.

Sinds 1974 heb ik met verschillende tussenpozen Papillons gefokt met wisselend succes. Als 15 jarige won ik op Ornithophilia met een zwarte ram , welke later ook op Savoa in Amsterdam een grote prijs won. Het ras stond toen lang niet op het nivo van nu ,waaruit blijkt dat er nog altijd vooruitgang wordt geboekt in de fokzuiverheid van de Papillon. Uit die tijd herinner ik mij namen van Papillonfokkers als Hilkhuisen(Maartensdijk), Silfhout(Hilversum), Hadders(Baarn) en Bosman(Malden).

Op onze boerderij in Terschuur heb ik een nieuwe stal gebouwd voor de Papillons en de fok verloopt op dit moment zeer naar wens.

Naast Papillons verblijven er ook diverse kippenrassen op het erf en zitten er ook een kleine 80 duiven ( sier en postduiven) welke ik ook al vanaf mijn twaalfde jaar zonder onderbreking fok. Met de Carrierduiven vier ik al meer dan 10 jaar mooie successen waaronder Europachampion en Europameister op de laatstgehouden Europashow en onlangs nog de Giesbersprijs voor de mooiste sierduif van de NBS Bondsshow.

Samen met mijn vrouw hebben we ook nog wat melkgeiten en Poll Dorset schapen te verzorgen . In ruil daarvoor houden laatstgenoemde viervoeters het overvloedige gras ronde de boerderij lekker kort.

Op bestuurlijk vlak ben ik ook flink in de weer. Al enige jaren NBS secretaris, voorzitter van een postduivenvereniging, voorzitter van een vogelhouders verenging, voorzitter van de Koninklijke vereniging “AVICULTURA” en voorzitter van de NBS Bondsshow welke eerst was ondergebracht bij de Championshow en nu wordt georganiseerd i.s.m. KLN Zuid Holland. Aan dit lijstje voegen we toe het voorzitterschap van de Papillonclub en met veel ambitie en vertrouwen in mijn medebestuurders gaan we de toekomst tegemoet.

O ja, in het dagelijks leven verdien ik de kost met diverse diensten in het voortgezet onderwijs waarbij u moet denken aan interim opdrachten gecombineerd met structurele werkzaamheden.

In de komende jaren ga ik mijn werktijd afbouwen en meer tijd besteden aan onze prachtige kleindierhobby. Daaronder valt ook het bestuurswerk voor de ENPC en ik hoop u nog lang van dienst te kunnen zijn en te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet

Han Voerman

Voorstellen Gerard Wagevoort

Mijn naam is Gerard Wagevoort, ben 67 jaar oud en woon in ( Leidscherijn ) Utrecht.
Na nog nooit verhuist te zijn woon ik in de derde keer in de zelfde gemeente en wel,
Vleuten - Vleuten De Meern - en nu in Utrecht. Ben opgegroeid in de Groenedijk in een gezin met 2 broers en 1 zuster. Mijn Vader werkte bij de PTT post en had als hobby kippen en konijnen. Van hem heb ik het kleindier virus meegekregen.
Ik ben al jong gaan werken op een bloemkwekerij en heb mijn loopbaan afgesloten
als Rozenkweker . Ben getrouwd met mijn lieve Joke en heb een zoon van 22 jaar.

Mijn activiteiten nu zijn het beheren van een begraafplaats in De Meern. Hiervoor verricht ik diverse werkzaamheden als de administratie en doe het onderhoud van
Zo’n 1400 graven.

Ik heb 7 jaar nu Papillons in de hokken in vier kleuren, zwart- bruin- driekleur zwart- drie kleur bruin. Het ras boeit mij omdat de fok zo onvoorspelbaar is.
Ik ben dus de penningmeester van de Papillon club en mijn doelstelling is op tijd contributie ontvangen en het prijzengeld uit te betalen.
Ik speek de wens uit dat na een moeilijke start wat gezondheid betreft van Bart, alles goed gaat verlopen in samenwerking met andere clubs van tekeningrassen.

Gerard Wagevoort

Voorstellen Bart van der Vlis
Ik woon sinds 1996 in het lintdorp Den Ilp dat gevormd is tussen 2 prachtige natuurgebieden, het Ilperveld en het Twiske, net boven Amsterdam. Ik ben in 1973 lid geworden van Ornis Amsterdam, als 12 jarige ventje. Ik kom uit een gezin waar de kleindierhobby zeer centraal stond. Mijn vader was de penningsmeester van SAVOA. Mijn grootvader was een zeer ervaren fokker van Wyandottes en Amerikaanse Leghorn krielen en zijn gehele leven betrokken bij Ornis. Mijn oom was de secretaris van Ornis en SAVOA. Mijn opa leerde mij hoe om te gaan met dieren en wat de fijne kneepjes waren van het fokken van dwerghoenders. Maar mijn liefde ging meer uit naar konijnen. Zodoende kwamen er mijn eerste konijnenhokken en kleurdwergen midden- en donker sepia marters, alles boven op zolder in de Amsterdamse Pijp. Ik heb in mijn leven o.a. Amerikaanse Leghorn groot en kriel, gedomesticeerde eenden, ganzen, Chinese Meeuwen en Oud Hollandse Tuimelaars, Cavia’s, Kleurmuizen en meer dan 15 verschillende konijnenrassen gefokt. Op dit moment heb ik nog Engelse Leghorns in groot en kriel, Chinese meeuwen, Engelse Hangoren, Duitse Hangoren, Papillondwergen, Nederlandse Hangoordwergen en Polen in de stal. Ik ben sinds 2011 keurmeester van konijnen en keur graag Internationaal. Mijn grote voorbeeld als keurmeester is qua kennis en kunde Joop Zuidervliet. Ik ben secretaris van Ornis en ENPC.
In het dagelijks leven werk ik voor een groot internationaal ICT bedrijf waar ik mij bezig houd met het verkopen van oplossingen voor allerlei soorten bedrijven. Ik heb meer dan 20 jaar in het bankwezen gewerkt in diverse rollen en functies.

Ik heb Papillons gefokt in de periode eind jaren 80 tot begin 90, exact weet ik die niet meer. Kreeg mijn eerste materiaal van Herman Geerarts en Frans Ladenstein. Ik was erg onder de indruk van de blauwgrijze kleur op en Papillon. Na een periode stopte ik met de fok omdat mijn volle aandacht nodig had om Nederlandse Hangoordwergen te fokken. Was toen bestuurslid van de NHDC en maakte bewust deze keuze. Maar de Papillon ging nooit uit mijn hart. Op alle shows die ik bezocht ging ik altijd kijken naar dit mooie ras. Ik kom veel in Duitsland en bezoek daar de meeste grote konijnenshows. Hier zag ik dat de Papillon in de afgelopen 25 jaar een andere richting op was gegaan. Hier zal je dat vrijwel alle dieren een compleet schone koptekening bezitten. Deels zo gefokt en deels omdat zij echt alles wat er niet hoort hebben weg getoverd. Ben begonnen met het fokken van Papillondwergen die ik van Marcel Brunink heb gekregen. De dwerg fascineert mij bijzonder. Dit is een rasje met veel potentie.

Ik ben eigenlijk altijd druk en de eerste maanden van mijn secretarisschap waren lastig vanwege gezondheidsredenen en drukke zakelijke werkzaamheden. Ben nu samen met mijn collega bestuurders bezig de zaak op de rails te krijgen. Nieuwe activiteiten ontplooien maar hier verder op in dit clubblad meer over. Als jullie mij telefonisch willen bereiken dan pas s’avonds na 20.00 uur want dan ben ik eigenlijk meestal pas thuis of stuur een mail. Met vriendelijke groet Bart van der Vlis
 
Reserve Kampioen van de Tekeningrassenshow

Henk Harte Pred U 98,

Foto van Theo Janssen
Verslag van de tekeningrassenshow februari 2018

In de klasse Papillon Nederlandse standaard 18 dieren in 4 kleuren. Een mooi aantal op deze late show. In zwart de meeste dieren 9 stuks. Prachtige oude rammen 3 fraaie dieren van Mevr Verrijdt Hendriks en de Marinus van Kooten. Werkelijk er zat zeker kwaliteit tussen deze oude zwarte rammen. De oude ram van Marinus van Kooten kreeg 96 punten en was mijn 2
e dier van de keuring. Een prachtig lichaam en ook dier stond vol op de benen. Een gitzwarte kleur die doorliep tot aan de huid, werkelijk subliem. In de jonge rammen een mooie van Mevr Verrijd Hendriks. In de jonge voedsters 2 prachtige dieren van Marinus van Kooten met beide ook 96 punten. Ook deze dieren hadden die prachtige diep zwarte kleur. Wat mij opviel bij de zwarte was die mooie schone koppen die je zeker in Duitsland ziet ook bij deze dieren aanwezig was. In Bruin 3 oude en 1 jonge ram. De kwaliteit in bruin is werkelijk goed te noemen. Mooie dieren in type en bouw. De pels was gemiddeld iets langer dan bij de zwarte en iets minder dicht. Maar ik moet zeggen dat ik van deze dieren heb genoten. De bruine kleur in relatie tot de witte basis kleur doet het natuurlijk geweldig zeker in omdat de tekening gemiddeld fijn is en de grannenharen niet te lang zijn tov de dekharen waardoor de tekening goed uitkomt. 3 jonge rammen in driekleur zwart volgde na de bruine. Hier zat een top dier tussen van Henk Harte. Dit dier kwam op tafel en stond als een echte kerel. Wat een mooi type dier met een mooie lichaamstekening. Dit dier werd later verhoogd naar 98 punten op de eindtafel en werd hiermee reserve kampioen van de tekeningrassendag. Ook op de eindtafel stond dier zijn mannetje. Ging in stelling staan en bleef staan. Zo heb ik ooit en Polish gezien op de Championshow. Maar die kon met deze Polish wedijveren om in stelling te blijven staan. Hiermee zie je dat stelling voor de presentatie van een dier ontzettend belangrijk kan zijn. Natuurlijk moet je wel de andere zaken top in orde hebben maar de stelling geeft het dier net die extra ras adel om het nog een stapje hoger te brengen. Top slot nog 2 driekleur bruine dieren. Ik moet zeggen dat het mooie dieren zijn in type en bouw maar de kleurverdeling moet echt nog wel beter. De bruine kleur is matig aanwezig en de gele kleur is wat flets. Maar respect voor de fokkers die hiermee bezig zijn.

De Papillondwergen 6 stuks konden mij zeker bekoren. Een mooie gemiddelde kwaliteit. Het laagste van 94 punten het hoogste 96 punten. Dit zie je wel eens anders. Dit ras gaat goed vooruit. Het vraagt om passie bij de keuring en niet op alle slakken zout leggen. In blauw een mooi dier met een fraai lichaam en pels die 95,5 kreeg. In driekleur zwart een top oude ram. Mooie losse fijne tekening en een prachtig type dier. Dat fraai op de benen ging staan werkelijk een genot om zo’n dier op tafel te krijgen. Deze ram kreeg 96 punten en werd uiteindelijk beste van de groep Papillondwergen. In de jonge rammen kon ik nog een 95,5 geven. Je ziet nog veel verschillen tussen de diverse dieren. De ene heeft een mooie fijne tekening en de andere heeft een grovere tekening.

De internationale klasse bevatte 2 zwarte Papillons. Een oude ram en een jonge ram. De oude ram kreeg vlot 97 en daarmee een U de jonge ram was nog niet geheel uitgegroeid
wat jammer was. De oude ram blonk uit in type en bouw met een prachtige losse ketting en zijde tekening. Dit dier werd later 2
e van de internationale klasse.

Het was een super leuke en perfect georganiseerde dag. Met veel belangstelling ook vanuit het buitenland. Eigenlijk mag je als liefhebber van tekeningrassen deze dag niet missen en ben je moreel verplicht om minimaal 2 dieren in te sturen. Zo houden wij de animo hoog en maken mooie propaganda voor onze zo geliefde Papillons in de dievsre varianten en kleuren. Voldaan ging ik naar huis en was blij dat een Papillon weer een U kreeg op de eindtafel.

Bart van der Vlis
Beste dier van de internationale klasse, fokker Wolfgang Knuth predikaat Vorzüglich 97 punten
 
Visie ENPC voor komende jaren:

Vraag aan een bestuur wat is je visie en je krijgt vaak een vragen blik terug. Nu dit is logisch want niet iedereen heeft en glazenbol om in te kijken. Niet iedereen heeft een toekomst visie. Maar eigenlijk is de visie niets anders dan waar willen/gaan wij aan gaan werken in de komende jaren en wat willen wij gaan bereiken. Een visie bestaan uit interne clubfactoren en externe factoren die invloed hebben op ons als club, leden en liefhebbers van ons ras. Een visie is een lastig onderwerp want wat kun je wel en wat kun je niet beïnvloeden. Waar kun je op anticiperen en wat is een voldongen feit en vraagt om een andere reactie. Wij als ENPC bestuur hebben de volgend speerpunten opgesteld waar wij ons beleid aan willen koppelen.

1. Het verbeteren van het ras
2. Club-evenementen moeten leerzaam maar ook gezellig zijn
a. Hoe gaan wij de club weer laten groeien en nieuwe leden en fokkers aantrekken
3. Samenwerking met andere speciaalclubs van tekeningrassen
4. Aansluiting zoeken internationaal
5. Het adopteren van de internationale Europa standaard (overgangsregiem) dit gaat hoe dan ook in de komende jaren gebeuren

Wij hebben het beperkt tot 5 punten dat wil niet zeggen dat wij naast de bovengenoemde 5 punten niet nog veel andere zaken hebben die aandacht vereisen.
Toelichting op de speerpunten:

Ad 1. Het verbeteren van het ras.

De clubrassen (Papillon en Papillon dwerg) staan in Nederland gemiddeld op een hoog niveau. Natuurlijk moet er aan de Papillon dwerg nog veel worden verbeterd maar het begin is er. De basis is solide en het is zeker een heel verdienstelijke positie die is gecreëerd om op verder te bouwen. De gemiddelde kwaliteit bij de Papillons is zeker goed. Driekleur staat op en zeer hoog niveau en de zwarte zijn terug van weggeweest. Het aantal dieren op een show is eigenlijk het grootste probleem en dit zeker in relatie tot het aantal fokkers dat lid is van de club. Veel andere kleuren is de basis dun en daarmee ook de basis van deze kleurslagen erg dun. Met elkaar zullen wij moeten zorgen dat bepaalde kleuren meer fokkers krijgen en wij deze basis niet verder versmallen. Voor sommige kleuren is dit nog lastiger omdat hier ook Internationaal weinig tot geen bloedverversing beschikbaar is. Het is dus belangrijk om elkaar waar mogelijk te helpen en meer met elkaar samen te werken.

Ad 2. Club-evenementen moeten leerzaam maar ook gezellig zijn
In de afgelopen periode hebben wij door contacten met andere speciaalclubs van tekeningrassen gekeken hoe wij de samenwerking beter kunnen vormgeven.

Ad 3. Samenwerking speciaalclubs

Feitelijk zouden wij misschien wel het beste af zijn als wij veel nauwer met elkaar zouden gaan samenwerken. Een Nederlandse Speciaalclub voor tekeningrassen zou ons internationaal een sterkere positie geven, dit geld ook richting Standaard Commissie. Maar samenwerken klinkt eenvoudig maar in de praktijk is het vaak een kwestie van het omgaan met ego’s die elkaar het leven behoorlijk zuur kunnen maken. In de dit clubblad vindt u voldoende info over dit onderwerp terug. Wij als bestuur zijn geen tegenstander van samenwerking. Laat ik het positief zeggen dat wij als bestuur van de ENPC een groot voorstander zijn van samenwerking.

Ad 4. Aansluiting Internationaal

Wij als bestuur zijn van mening dat wij zonder internationale aansluiting de boot zullen gaan missen op termijn. Samenwerken met speciaalclubs in Duitsland is een must om elkaar beter te begrijpen en de rassen meer op elkaar te laten aansluiten. Als de huidige tendens zich doorzet dan zal het ras op termijn tot een paar dieren op een show eindigen. De basis is smal en het benodigde materiaal wordt steeds schaarser. Onze Duitse Collega fokkers willen graag aansluiten en samenwerken. Nu wij nog. Kijk naar de ontwikkelingen bij de Papillondwerg die nu in Duitsland in het erkenningsprogramma
zijn opgenomen. Indien de erkenning definitief is dan zal je zien dat Duitsland snel in de lead komt.

Ad 5. Het adopteren van de internationale Europa standaard (overgangsregiem) dit gaat hoe dan ook in de komende jaren gebeuren

In dit clubblad heb ik hier al een stuk over geschreven. Wij als speciaalclub moeten hier echt pro-actief mee aan het werk gaan. Dan hebben wij invloed en kunnen wij sturen bij de invoering. Overgangstermijnen zijn essentieel om het tot een succes te maken.