Clubblad
De E.N.P.C. geeft 2 x per jaar een clubblad uit ,hierin worden o.a. de volgende zaken opgenomen:
Overzicht resultaten afgelopen fokkersdag per inzender.
De uitslag van het clubkampioenschap.
Notulen van de laatste jaarvergadering.
Actuele ledenlijst.
Verslag fokkersdag.
Verslagen van de keurmeesters over de keuringen op de Waterpoortshow-Noordshow en Championshow.
 
Ereprijswinnaars van de diverse shows .
Uitnodiging + inschrijfformulier voor de fokkersdag.
Jaarverslag secretaris.
Jaarverslag penningmeester.

http://www.kleindiermagazine.nl/KMonline/KM200603/km.html/#/38/
http://www.kleindiermagazine.nl/KMonline/KM200811/km.html/#/14/
Klik op onderstaande link voor een artikel gepubliceerd in kleindiermagazine maart 2006 over papillons bij Henk Volmer en Marcel Brunink
Klik op onderstaande link voor een artikel gepubliceerd in kleindiermagazine november 2008 over papillons bij Combinatie Kloosterman