Lichte fouten
Geringe afwijking in type. Geringe afwijking in bouw. Scheve,gespleten, iets korte,iets lange,iets spitse of iets platte doorn. Iets diep ingesneden doorn aan de vlinder. Ontbreken van de onderkaakomzoming.
Onscherp belijnde vlindervleugels,zoals uitlopers en haakjes. Ongelijke vlindervleugels. Gesloten vlinder op de onderkaak. Gekleurd vlek(je) op de onderkant van de kin,binnen de lijn van de vlindervleugels. Oogringen ongelijk van grootte,niet strak belijnd,iets breed of iets hoekig. Oogringen welke iets hoog naar de oren oplopen of iets diep naar de vlinder afzakken. Wit vlekje in de bovenzijde van de oogring. Iets hoog liggende wangstip of wangstippen. Wangstippen ongelijk van grootte. Oorbegrenzing welke iets hoog begint, maar nog geen 2 cm van de oorbasis is verwijderd. Witte vlekjes op de oren, bij de ooraanzet,en die zich niet hoger dan 2 cm van de oorbasis bevinden. Plotselinge verbreding van de aalstreep. Uitlopers ,niet groter dan 2 cm,aan de aalstreep. Losstaande vlek(jes) bij de aalstreep. Enkele witte haren in de nek en voor de schouderbladen,bij een minder goed gevormde aalstreep. Wit vlekje,streepje of iets licht gekleurde bovenzijde staart.. Ketting welke niet in de nek begint of niet doorloopt tot aan de zijdetekening of onderbroken is. Ongelijkvormige ketting iets geringe,bestaande uit slechts een enkele rij ,ketting. Iets volle of iets drukke ketting. Ketting of zijdetekening gevormd door wat grove vlekken. Niet gelijkvormige zijdetekening of zijdetekening welke iets ver naar de aalstreep oploopt. Gekleurde broek of buikvlekken. Aalstreepvorming op de buik. Vlekje(s) op de achtervoeten.
Gekleurde nagel(s) aan de achterbenen. Één of meer gekleurde vlekjes op de voorbenen mits deze niet in het voorfront zichtbaar zijn. Één of meer vlekjes op het ellebooggewricht,gezamenlijk niet groter dan een middellijn van 2,5 cm. Niet intense kleur van de tekening. Enkele witte haren in de tekeningbeelden. Bij driekleur-zwart 2 zwarte of 2 gele wangstippen, bij driekleur-blauw 2 blauwe of 2 gele wangstippen.
Zie verder voor lichte fouten de lichte fouten welke voor alle rassen gelden ,deze vindt U in de STANDAARD van de in Nederland erkende konijnenrassen.